Bogen

KURS MOD DEMOKRATI?

Kommunismens demokratigrundlag
og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

Fra anmeldelserne:

"... grundig og veldokumenteret fremstilling, der fremhæver mange vigtige pointer omkring de danske kommunisters forhold til de demokratiske frihedsrettigheder. Pointer, der giver et interessant modspil til de totalitarisme-orienterede – og i enkelte tilfælde ensidigt fordømmende – fremstillinger af DKP, de sidste tyve år har budt på. ...
Det er her en stor styrke ved fremstillingen, at den ... også påpeger en række af de vigtige, udemokratiske elementer i den danske kommunisme.
... kan ... med udbytte bruges som indgang til videre diskussioner og studier i den danske kommunisme."

Kulturstudier (maj 2011)

"Søren Nielsen-Mans bog 'Kurs mod demokrati?' giver et fornemt indblik i DKP's politiske op- og nedture i perioden fra 1919 til 1947.
... man ... kan skimte den senere splittelse af partiet og oprettelsen af SF. Det er en interessant vinkling, som underbygges ...
Udover analysen af DKP's demokratiopfattelser ... indeholder 'Kurs mod demokrati?' et kapitel, som med stor grundighed gennemgår de to begreber demokrati og kommunisme ..."

Gymnasieskolen (dec. 2008)

"... grundig, klarttænkende, ganske velskrivende og hæderlig (naturligvis!) ...
... detektivisk og ræsonnerende efterforskning ..."

Weekendavisen (sept. 2008)

"Det er en værdifuld bog, ...
Den bør læses og diskuteres af mange!"

Arbejderen (nov. 2008)

"... oktoberrevolutionen i 1917 ... piner Nielsens sarte sjæl. Nielsen gør sig megen umage med at finde modsætninger mellem Marx og Lenin."

Kommunist (febr. 2009)

"Das Fragezeichen im Titel scheint demnach durchaus berechtigt. Und auch der Verfasser mag das so gesehen haben, wenn er schließt: „Das Buch kann geschlossen werden. Die Geschichte steht offen.“ ".

NordeuropaForum Zeitschrift (2. halvår 2009)

Anmeldelsen på historie-online.dk (Dansk Historisk Fællesråds historieportal) - er blevet trukket tilbage af anmelderen. Efter offentlig kritik af anmeldelsen meddelte historieportalen følgende i "Nyhedsbrev uge 47" 2008: "Anmeldelsen af Søren Nielsen-Mans bog Kurs mod demokrati? er fjernet, og det samme er Søren Hein Rasmussens replik. Fjernelsen af anmeldelsen sker efter ønske fra anmelderen, Peer Henrik Hansen."

historie-online.dk (nov. 2008)

 

Bogens forside

Omslagsfoto: Kommunistisk agitationsbil med valgblyant og frihedskæmperarmbind, op til folketingsvalget den 30. oktober 1945. (Frihedsmuseet).


Kurs mod demokrati?
Kommunismens demokratigrundlag
og DKP’s demokratiopfattelse 1919-1947.

Af Søren Nielsen-Man.
384 sider.
Udgivet af SFAH (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie).

Udgivet med støtte fra LO's Kultur- og Projektpulje samt Arbejdernes Landsbanks Fond.

Copyright © 2008-2021  •  Ansv. webred.: Søren Nielsen-Man