Bogen

KURS MOD DEMOKRATI?

Kommunismens demokratigrundlag
og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

Indhold

Forord

Indledning

 

9

11

 

DEL I · DEMOKRATI?

17


1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

5.

 

 

 

Et historisk og flertydigt begreb

Økonomi og demokrati

Et åbent demokratisyn

Marx & Engels og demokratiet

Klasserne, staten - og vejen til magten

Proletariatets diktatur

Visionen om kommunismen

Et demokratisk utopia?

Troens betydning

Lenin, partiet, diktaturet

Den Kommunistiske Internationale

Komintern, partierne og partidemokratiet

Komintern og samfundsdemokratiet

 

17

20

30

38

40

45

49

50

52

67

73

74

80

 

DEL II · DKP OG DEMOKRATIET. 1919-1939

85


6.

7.

 

 


 

 

 

De første år. I kort form

Fra "humbugdemokrati" til et "uhyre fremskridt"

Ultravenstrelinjens sidste år

Opbrud

Folkefrontspolitikkens førkrigs-højdepunkt

Odense-talerne

"Hvad vil kommunisterne?"


85

90

90

95

103

104

110


DEL III · DKP OG DEMOKRATIET. 1939-1947

119


8.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10.

 

 

 

11.

 

I alliance med nazismen 1939-1941?

DKP's efterkrigsforestillinger

Kup-politik?

Når Danmark atter blev frit

Vejen til socialismen

Statens og magtmidlernes demokratisering

Parlamentarisk udvikling -
under udenomsparlamentarisk pres

En valgbaseret, fredelig - kampberedt vej

Proletariatets diktatur?

Besættelsens demokratiske virkningshistorie

Frihed for Loke såvel som for Thor?

Et demokratisk livssyn

Et demokratisk mulighedernes vindue

Eurokommunistiske kim til SF?

Et memorandum til partiledelsen, 1943

En tale til offentligheden, 1947

Kold krig og retræte

 

119

142

143

149

161

164


170

181

185

193

194

201

209

211

222

230

238

 

DEL IV · KURS MOD DEMOKRATI?

247


12.

13.

14.

 

DKP 1919-1947. Sammenfatning

Den "østlige" eller "vestlige" vej?

Afsluttende betragtninger

 

249

262

276

 

Kilder og litteratur

Noter

Register

 

290

308

368

 

Copyright © 2008-2021  •  Ansv. webred.: Søren Nielsen-Man