Bogen

KURS MOD DEMOKRATI?

Kommunismens demokratigrundlag
og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

Fra forlagets omtale:

Blev kimen til SF lagt i befrielsesårenes danske kommunistparti?

Ny bog undersøger kommunismens demokratigrundlag og udviklingen i de danske kommunisters demokratisyn frem til den kolde krig.

Demokrati og kommunisme. To nøgleord i det 20. århundrede. Det første fremstår i dag næsten overalt som et plusord. Det sidste fremstår som det modsatte.
Men hvad var egentlig kommunismens oprindelige demokratisyn? Og hvordan forvaltede, eller måske udviklede, et vesteuropæisk Sovjetorienteret kommunistparti som Danmarks Kommunistiske Parti dette demokratisyn, i tiden fra partiets fødsel og frem til den kolde krig?

Var de danske kommunister først og sidst, slet og ret, antidemokrater? Eller skete der reelle bevægelser i demokrati- og frihedsopfattelsen, fandtes der et demokratisk potentiale i den danske partikommunisme?
Hvilke faktorer og erfaringer prægede DKP? Hvilken indflydelse havde fx nazismen, krigen og besættelsen på partiets demokratiopfattelse?

Og udsprang Socialistisk Folkeparti alene af helt nye erkendelser som de kommunistiske nytænkere fandt frem til under partikampen fra 1956? Eller rummede udviklingen i DKP omkring ti år tidligere allerede væsentlige kim til SF?
Havde den livslange kommunist Carl Madsen således en pointe, da han senere kritisk hævdede, at befrielsesårenes kommunister var »besat af en vis hjerternes og hjernernes blødhed«, der førte dem i retning af en demokratisk-socialistisk vej?

Alfred Jensen og Aksel Larsen, maj 1945"... en vis hjerternes og hjernernes blødhed"?
Partilederne Alfred Jensen (tv.) og Aksel Larsen, fotograferet i en hyggestund under centralkomitemødet den 27.-28. maj 1945.

 

Hele ovenstående problemkompleks er emnet for bogen, der desuden undersøger (og afviser) teorien om, at de danske kommunister under Hitler-Stalinpagten 1939-41 blev protyske og i besættelsens første 14 måneder hverken angreb de danske nazister eller skænkede national befrielseskamp en tanke.

Historikeren Søren Nielsen-Mans bog er baseret på et omfangsrigt arkiv- og kildestudie og føjer nye oplysninger til vores viden om det danske kommunistpartis rolle før, under og efter Anden Verdenskrig. Men bogen griber også kritisk fat i de sidste årtiers dominerende demokratibegreb. I takt med at kommunismens idé kobledes stadig tættere sammen med Gulags despoti, blev flere centrale begreber der kunne knyttes til denne idé sat under pres: lighed, solidaritet, økonomisk demokrati. Bogens historiske spørgsmål om kommunisme og demokrati har derfor også betydning for dagens og fremtidens samfundstænkning og demokratiforståelse.

Kurs mod demokrati?
Kommunismens demokratigrundlag og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947
Forfatter: Søren Nielsen-Man
Forlag: SFAH (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie)
Udgivet: 19.9.2008
Udgave: 1
Antal sider: 384
ISBN: 978-87-87739-01-6

Udgivet med støtte fra LO's Kultur- og Projektpulje samt Arbejdernes Landsbanks Fond.

Copyright © 2008-2021  •  Ansv. webred.: Søren Nielsen-Man