Bogen

KURS MOD DEMOKRATI?

Kommunismens demokratigrundlag
og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947

 

 

Til toppen

 

 

Søren Nielsen-Man, historiker og idehistoriker

Forfatterens vej til historiefaget, kort:

Født 1952, Århus.
Realeksamen.
Arbejder i industrien; på daginstitutioner; i ungdomsklub;
på skibsværft; mv.
Højskoleophold

Elektrikerlærling. Udlært elektrikersvend.
Arbejder som elektriker.

Videreuddannelse til elektroniktekniker.
Arbejder som programmør; computertekniker; IT-underviser.

Medstifter, ejer og leder af IT-kursusvirksomhed.

Sporskifte: afhænder virksomheden til medarbejdere
og tager en række HF-fag.

Får på baggrund  af ovenstående – samt selvstudier, kurser og mangeårigt foreningsmæssigt og organisatorisk ledelsesarbejde, mv. – dispensation og adgang til Aarhus Universitet som 43-årig.

BA i historie.

Arbejder med unge med særlige problemer.

cand.mag. i historie og idehistorie.

Copyright © 2008-2018  •  Ansv. webred.: Søren Nielsen-Man