Bogen

KURS MOD DEMOKRATI?

Kommunismens demokratigrundlag
og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947

 

 

Til toppen

 

 

Søren Nielsen-Man. Historiker og idéhistoriker (AU)

 

Historiefagets emne er det menneskelige samfund i fortiden, menneskers virksomhed og samspil, menneskers reaktioner på og refleksioner over egne og andres handlinger, menneskers reaktioner på og refleksioner over de omgivende materielle, økonomiske, fysiske, miljømæssige forhold.

Det er således ingen skade til om historikeren selv, udover beherskelse af det historiske og idéhistoriske stof og de faghistoriske metoder, også i mere konkret og personlig forstand kender lidt til mennesker og menneskenes virksomhed, reaktioner, refleksioner og adfærd.

Derfor et par stikord i kronologisk orden om forfatterens vej til universitet og historiefaget, hvad angår erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund:

Realeksamen; tvangsafbrudt gymnasieforløb; metalarbejder; skibsværftsarbejder; ungdomsklubmedarbejder; højskoleophold; pædagogisk arbejde; pedelarbejde og rengøring; elektrikerlærling; svendebrev; arbejde som elektriker; videreuddannelse til elektroniktekniker; arbejde som programmør; arbejde som computertekniker; arbejde som IT-underviser; medstifter, ejer og leder af IT-kursusvirksomhed; sælger virksomheden og tager en række HF-suppleringsfag; optages – på baggrund af ovenstående samt selvstudier, kurser og foreningsmæssigt og organisatorisk ledelsesarbejde – på Aarhus Universitet.

 

Copyright © 2008-2021  •  Ansv. webred.: Søren Nielsen-Man